Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n. Notecią
 
p.o. KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
 
bryg. mgr inż. Sławomir Murawski
 
tel :(052) 386-70-12
fax :(052) 386-70-29
 
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej PSP:

Komendant powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca komendanta powiatowego, przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, we wtorek w godzinach od 8.00. do 10.00. i od 14.00. do 15.30.