Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n. Notecią

Nakło nad Notecią, dnia 02.04.2019 r.  

PT.246.2.2019

      Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz U. z 2017 r, poz.727) oraz na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1182 ze zm.), Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią informuje o  zbędnym składniku majątku ruchomego przeznaczonym do  nieodpłatnego przekazania:

 

  • Samochód specjalny nośnik kontenerowy Jelcz P422K
    brak przeglądu technicznego, brak przeglądu UDT.

Pobierz całość ogłoszenia: zbędny_składnik_majątku.