Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n. Notecią

Nakło n. Not. 14.11.2008 rok
PT  -  2370 / 2 / 08                                      

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n. Not  ul. Strażacka 3, 89 - 100 Nakło n. Not ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 1 sztuki pojazdu specjalnego, operacyjnego z napędem terenowym  zgodnie z parametrami określonymi w SIWZ.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n. Not ul. Strażacka 3, 89 – 100 Nakło n. Not ogłasza przetarg nieograniczony na bieżącą dostawę/tankowanie paliw (ON, Pb - 95) płynnych do pojazdów Komendy Powiatowej PSP w Nakle n. Not, oraz dostawę oleju napędowego i etyliny PB 95 dla Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej w Szubinie na okres od 16.10.2008 do 16.10.2010. Szacunkowa łączna wielkość zamówienia Pb-95 4.500 l. ON – 19.000 l.