Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n. Notecią

 

Komunikat dla interesantów

W sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem wywołującym chorobę o nazwie COVID-19.
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku (Dz. U. poz. 43), w szczególności §8, z dniem 16 marca 2020 roku do odwołania
wprowadzone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią w zakresie obsługi petentów. Wobec powyższego, obsługa interesantów zostaje ograniczona do udzielania jedynie niezbędnej pomocy, a wszelkie zadania będą wykonywanez wyłączeniem bezpośredniego udziału petentów. Wszyscy funkcjonariusze odpowiedzialni za realizację zadań administracyjnych Komendy są do Państwa dyspozycji. Rekomendujemy kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź korespondencji tradycyjnej:

nr tel. 523867010 adres e-mail: sekretariat@psp.naklo.pl
Powyższe ograniczenia podyktowane są troską o bezpieczeństwo urzędników i obywateli oraz szeroko zakrojoną prewencją.

 

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.

Budynek Komendy

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

 

BIP działa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2018 R. poz. 1330 z pÓźn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 z 2007 r.)
 

Biuletyn Informacji Publicznej zawiera informacje publiczne dotyczące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.