Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Prochowice
Stypendium

Zgłoś swoje dziecko do Programu Stypendialnego Horyzonty i pozwól aby się uczyło
w wybranym liceum lub technikum w Polsce!
Jeżeli Twoje dziecko osiąga dobre wyniki w nauce, chce się dalej rozwijać i poznać przyjaciół na całe
życie – zgłoś je do Programu Stypendialnego Horyzonty! To szansa na naukę w najciekawszych liceach
i technikach w Polsce. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej.

● Pokrywamy pełne koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia i biletów komunikacji miejskiej
oraz częściowo szkolnych wycieczek.
● Organizujemy i finansujemy wakacje i ferie, podczas których uczymy się żeglować, pływać
na desce, jeździć na nartach czy snowboardzie.
● Wiemy, że znajomość języków obcych jest ważna, dlatego finansujemy naukę w szkole
językowej i egzaminy na certyfikaty językowe.
● Podchodzimy do stypendystów indywidualnie i wspieramy ich w rozwijaniu zainteresowań
i pasji. Zapraszamy też do udziału w ciekawych warsztatach i projektach społecznych.
● Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy
pracujący w miastach, w których uczy się młodzież. W trudnych sytuacjach stypendyści nigdy
nie są sami, mogą też liczyć na wsparcie naszych psychologów.

Zapraszamy uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy
mieszkańców, a miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1550 złotych netto na osobę. Średnia
ocen nie jest kryterium udziału w Programie, jednak wyniki w nauce powinny wskazywać na
możliwość dostania się do jednej ze szkół, z którymi współpracuje Fundacja EFC.
Program Stypendialny Horyzonty realizowany jest przez Fundację EFC w strategicznym partnerstwie
z Fundacją Rodziny Staraków.
Fundacja Rodziny Staraków działa od 2008 roku na dwóch płaszczyznach - edukacyjnej i artystycznej.
Wyrównuje szanse edukacyjne młodzieży oraz przyznaje granty liceom plastycznym na autorskie
projekty artystyczne. Jednocześnie wspiera młodych polskich artystów i artystki, organizuje
wydarzenia kulturalne oraz udostępnia szerokiej publiczności kolekcję sztuki współczesnej Anny
i Jerzego Staraków.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 147
Wprowadzony przez: Józefa Jaszowska
Data opublikowania: 2022-02-23 11:42:28
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu