Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach

      Co to jest?
Kompetencje Komendanta Powiatowego PSP

ZADANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Zadania wynikające z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2009 r. Nr 12 poz. 68 z póz. zmianami)

Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:

1. Kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej,

2. Organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,

3. Organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

4. Dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,

5. Kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych,

6. Analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

7. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,

8. Współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,

9. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

10. Oopracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,

11. Nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

12. Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,

13. Wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,

14. Organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,

15. Szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,

16. Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,

17. Wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:

1. Współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych,

3. Realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1589
Wprowadzony przez: Mirosław Rabiega
Data opublikowania: 2009-11-30 11:31:10
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2009-11-30 11:41:56 Mirosław Rabiega
2009-11-30 11:41:18 Mirosław Rabiega
2009-11-30 11:40:07 Mirosław Rabiega Publikacja artykułu