Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach
Zadania samodzielnego stanowiska do spraw finansów

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw finansów  należy w szczególności:

1)             sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

2)             prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3)             prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a)             wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej/miejskiej’

b)             zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,

c)             przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)            zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4)             analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

5)             prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6)             nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1290
Wprowadzony przez: Mirosław Rabiega
Data opublikowania: 2009-11-25 11:23:42
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2009-11-25 11:25:01 Mirosław Rabiega
Publikacja artykułu