Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach

      Co to jest?
Informacja o wyborze oferty

Komendant Powiatowy PSP w Pyrzycach informuje, że w dniu 28 listopada 2008r. komisja przetargowa dokonałą otwarcia i oceny złożonych ofert na dostawę samochodu specjalnego osobowego straży pożarnej na bazie samochodu dostawczego.

Złożono jedną ofertę:

Bemo Motors Sp.z.o.o Poznań; ODDZIAŁ 2 w Szczecinie,

którą wybrano jako zwycięzcę postępowania. Cena oferty wynosi: 109 996 zł brutto.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1388
Wprowadzony przez: Mirosław Rabiega
Data opublikowania: 2008-12-04 09:18:36
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2008-12-04 09:42:19 Mirosław Rabiega
2008-12-04 09:37:40 Mirosław Rabiega Publikacja artykułu