Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach

1/2018: "Dostawa i montaż 18 sztuk bram garażowych w obiekcie

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach."

 

 

Ogłoszenie nr 635822-N-2018 z dnia 2018-10-12 r.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 44221300-8 - bramy.

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

Szukaj w tym dziale: