Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach

1/2018: "Dostawa i montaż 18 sztuk bram garażowych w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach."

 

Ogłoszenie nr 635822-N-2018 z dnia 2018-10-12 r. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 44221300-8 - bramy. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki 1,2,3,4,5 do SIWZ

zmiany zapisów w SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Szukaj w tym dziale: