Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach
Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny prowadzi:
Mirosław Rabiega,
ul. Stargardzka 29
74-200 Pyrzyce
tel. 91 570 05 55, fax. 91 570 04 86,

Za modyfikację informacji odpowiada:
Jacek Marchlewicz,
ul. Stargardzka 29
74-200 Pyrzyce
tel. 91 570 05 55, fax. 91 570 04 86,
Szukaj w tym dziale: