Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach

Struktura własności

 

1.     Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach jest własnością Skarbu Państwa, za który odpowiedzialny jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Jest on przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.     Komenda Powiatowa PSP w Pyrzycach prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

3.     Komendant Powiatowy PSP w Pyrzycach realizuje akredytywy finansowe według zasad określonych odrębnymi przepisami.

Szukaj w tym dziale: