Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n. Notecią
 
KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
 
st. bryg. mgr inż. Roman Kłos
 
tel :(052) 386-70-12
fax :(052) 386-70-29
 
Komendant powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca komendanta
powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków,
zażaleń i odwołań raz w tygodniu.
 
Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant
podaje do powszechnej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie
Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w budynku komendy.