Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Udostępnianie danych:
W archiwum Komendy Powiatowej PSP prowadzi się następujące pomoce ewidencyjne:

  • spisy zdawczo-odbiorcze (ułożone numerycznie i według komórek organizacyjnych),
  • rejestr spisów zdawczo-odbiorczych.

Zasób archiwalny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej stanowią akta wytworzone przez komórki organizacyjne komendy powiatowej i jednostki ratowniczo-gaśnicze.
Akta znajdujące się w archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mogą być udostępnione do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli. Udostępnienie akt odbywa się na zasadach obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. Zgodę na udostępnienie akt osobom prawnym i fizycznym poza resort spraw wewnętrznych i administracji wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji lub osoba przez niego upoważniona.

Szukaj w tym dziale: