Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Usługa do prowadzenia BIP - program do BIP
Infolinia: 882 09 7777
bip
bip
bip

oferta specjalna!

dla podmiotów edukacji

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Mając na uwadze art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TENSORPOLSKA Jarosław Dębski z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim (kod pocztowy 95 – 070) przy ul. Senatorskiej 1/19, zwana dalej TENSORPOLSKA.
 2. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych w TENSORPOLSKA jest możliwy przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://nbip.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia, wykonywania umowy oraz realizacji związanych z tym czynności powiązanych, także wykonania obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w szczególności tworzenia i zarządzania dokumentacją księgową.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, prawne, komunikacyjne.
 5. Ponadto TENSORPOLSKA jest zobowiązana do przekazywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 6. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Pani/Pana usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem Unii Europejskiej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń, a dane dotyczące związane ze wzajemnymi zobowiązanymi i rozliczeniami przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności podatkowego.
 8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji umowy.
 11. Może Pani/Pan podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazi Pani/Pan na to zgodę.

 

do góry wydrukuj