Publikacja informacji publicznych wyłącznie w BIP Usługa do prowadzenia BIP - program do BIP
Infolinia: 882 09 7777
bip
bip
bip

oferta specjalna!

dla podmiotów edukacji

Publikacja informacji publicznych wyłącznie w BIP

Dysponent informacji publicznych jest zobowiązany do ich udostępniania. Udostępnianie informacji musi odbywać się w Biuletynie Informacji Publicznej. To wniosek z wyroku WSA w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2005 r.

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 4 sierpnia 2005 r., sygn. akt. II SAB/Wa 80/05 wskazał, że „Ustawa o dostępie do informacji publicznej odnosi się jedynie do udzielania informacji publicznej w rozumieniu tej ustawy. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych (art. 1 ust. 1 ustawy). Informację publiczną stanowi treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej (bądź podmioty niebędące organami władzy publicznej), treść wystąpień i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informacja publiczna dotyczy więc sfery faktów. Bliższa analiza art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazuje, że wnioskiem w świetle tej ustawy może być objęte jedynie pytanie o określone fakty, o stan określonych zjawisk na dzień udzielenia odpowiedzi. (…) Dysponent informacji publicznej jest zobowiązany do jej udostępnienia tylko wtedy, gdy informacja ta nie została wcześniej udostępniona i nie funkcjonuje w obiegu publicznym, co nie pozwala zainteresowanemu zapoznać się z jej treścią inaczej niż wskutek złożenia wniosku do odpowiedniego organu (bądź podmiotu niebędącego organem władzy publicznej) o udzielenie informacji”.

do góry wydrukuj