Jakie informacje publikować w BIP? Usługa do prowadzenia BIP - program do BIP
Infolinia: 882 09 7777
bip
bip
bip

oferta specjalna!

dla podmiotów edukacji

Jakie informacje publikować w BIP?

Podmioty zobowiązane do prowadzenia BIP publikują w nim informacje publiczne. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.

Informację publiczną stanowią szczególności informacje o:

 • formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach,
 • organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
 • programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
 • strukturze własnościowej podmiotów, majątku, którym dysponują,
 • zasadach funkcjonowania podmiotów,
 • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
 • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
 • treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
 • treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
 • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
 • stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
 • treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
 • długu publicznym, pomocy publicznej.

System nbip.pl zawiera zdefiniowane kategorie tematyczne dla danego typu podmiotu. Oznacza to, że po aktywacji usługi można od razu przystąpić do wypełniania BIP informacją publiczną. Stanowi to duże ułatwienie dla redaktorów, którzy pierwszy raz prowadzą BIP. Zakres tematyczny kategorii można w każdej chwili dowolnie rozszerzyć lub zmodyfikować.

Informacje dodatkowe:

Pomioty zobowiązane do prowadzenia BIP

Podstawy prawne

do góry wydrukuj