ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ TENSORPOLSKA Usługa do prowadzenia BIP - program do BIP
Infolinia: 882 09 7777
bip
bip
bip

oferta specjalna!

dla podmiotów edukacji

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ TENSORPOLSKA

Poprzez otwarcie strony internetowej TENSORPOLSKA użytkownik wyraża zgodę na następujące zasady i warunki:

1.
Pomimo dołożenia należytej staranności w zapewnieniu dokładności informacji znajdującej się na stronie internetowej TENSORPOLSKA, TENSORPOLSKA nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwera, na którym umieszczona jest strona internetowa TENSORPOLSKA, które to nieprawidłowe działanie mogłoby skutkować nieprawdziwością treści zawartej w podanej informacji.

2.
TENSORPOLSKA zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian lub aktualizacji informacji umieszczonych na stronie internetowej.

3.
Niniejsza strona internetowa zapewnia dostęp (link) do innych stron internetowych niebędących w dyspozycji TENSORPOLSKA. TENSORPOLSKA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści znajdujące się na takich stronach internetowych. TENSORPOLSKA zapewnia jedynie dostęp do innych stron internetowych jako udogodnienie dla użytkowników a nie wyraża swoim działaniem aprobaty dla treści umieszczonych na takich stronach internetowych.

4.
Zasady i warunki określone powyżej podlegają prawu polskiemu.

5.
Prawa autorskie do niniejszej strony internetowej stanowią własność TENSORPOLSKA.

do góry wydrukuj