Które podmioty są zobowiązane do tworzenia stron BIP? Usługa do prowadzenia BIP - program do BIP
Infolinia: 422 980 241
bip
bip
bip

oferta specjalna!

dla podmiotów edukacji

Które podmioty są zobowiązane do tworzenia stron BIP?

Informację publiczną udostępniają podmioty wykonujące zadania publiczne.

Osobą odpowiedzialną za realizację obowiązku jest kierownik podmiotu. Podmiot udostępniający informacje publiczne prowadzi - odrębny od dotychczasowych stron internetowych - Biuletyn Informacji Publicznej.

"Na niektórych stronach umieszczane są dane dotyczące jednostek podległych. (...) Można przyjąć co prawda, że to podmiot nadrzędny udostępnia informacje na temat podmiotu podległego, w takim jednak przypadku nie można mówić o spełnieniu obowiązku przez podmiot podrzędny." - raport MSWiA dotyczący BIP.

Informację publiczną udostępnia, zatem wyodrębniona jednostka organizacyjna, która w szczególności wykonuje zadania publiczne.

Wybrane typy podmiotów zobowiązanych do prowadzenia BIP oraz przykładowe Biuletyny:

 • przedszkola

Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne w Kwidzynie - eko.nbip.pl

 • szkoły

Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie - sp53szczecin.bip.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie - sp2kwidzyn.nbip.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu - zstlsosnowiec.nbip.pl

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach - zspmkatowice.nbip.pl

 • uczelnie, pozostałe placówki oświatowe

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy - spbydgoszcz.nbip.pl

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim - podn.nbip.pl

Ośrodek Edukacji w Bieruniu - bierunoe.nbip.pl

 • ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim - mopstomaszow.nbip.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi - mopszlotoryja.nbip.pl

 • instytucje kultury (teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodeki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury)

Kwidzyńskie Centrum Kultury - kck.nbip.pl

Biblioteka w Sianowie - bibliotekasianow.nbip.pl

 •  komendy straży pożarnej i policji

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu - kwpsptorun.nbip.pl

Komenda Powiatowa PSP w Świnoujściu - kmpspswinoujscie.nbip.pl

Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim - kppspnowydwormaz.nbip.pl

Komenda Miejska PSP w Tarnobrzegu - kmpsptarnobrzeg.nbip.pl

Komenda Powiatowa PSP w Ostrowi Mazwowieckiej - kppspostrowmaz.nbip.pl

Komenda Powiatowa PSP w Inowrocławiu - kppspinowroclaw.nbip.pl

 • jednostki badawczo-rozwojowe i zakłady opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli - spzpoz.nbip.pl

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim - ndzoz.nbip.pl

 • gabinety lekarskie finansowane ze środków publicznych

 • jednostki budżetowe

 • zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie - pinb.nbip.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sycowie - poradniasycow.nbip.pl

 • organy władzy publicznej

Urząd Gminy Leoncin - leoncin.nbip.pl

 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie - oirp.nbip.pl

 • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa

podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego

 • podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów

 • związki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne

 • podmioty będące w posiadaniu informacji publicznych.


Dodatkowe informacje:

Więcej o podmiotach zobowiązanych do prowadzenia BIP

Podstawy prawne

Jak założyć BIP dla mojego podmiotu?

Kontrole BIP

  do góry wydrukuj
  KONTAKT
  Nasz adres
  Formularz kontaktowy
  Infolinia: 422 980 241
  Faks: 422 980 242
  bip