Infolinia: 882 09 7777
bip
bip
bip

oferta specjalna!

dla podmiotów edukacji


"Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w I połowie 2004 roku – z własnej inicjatywy – kontrolę wywiązywania się organów administracji publicznej z obowiązku udostępniania informacji publicznej w województwie podlaskim. (...)Celem kontroli była ocena realizacji ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej [1], zwłaszcza w zakresie zapewnienia rzeczywistego i równego dostępu do aktualnych i rzetelnych informacji publicznych, dotyczących m.in. działalności władz publicznych, stanu środowiska, finansów publicznych oraz przepisów prawa, w tym lokalnego, a ponadto w zakresie wdrożenia i funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej (teleinformatycznego publikatora urzędowego) oraz przygotowania organizacyjnego i finansowego jednostek do udostępniania informacji publicznych."

Wiecej o kontroli: Wyniki kontroli - wstęp

Treść raportu: pobierz treść

Z informacji podawanych przez portale wynika, że kontrole są i będą prowadzone w całej Polsce.
 

do góry wydrukuj