Infolinia: 882 09 7777
bip
bip
bip

oferta specjalna!

dla podmiotów edukacji


Protokoły posiedzeń i sprawozdania finansowe Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego podlegają udostępnieniu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

Taki wyrok to efekt skargi P.G. – redaktora naczelnego dziennika „A.". Wystąpił on do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w L. z prośbą o udzielenie informacji poprzez umożliwienie wglądu z możliwością samodzielnego kopiowania takich dokumentów, jak m.in. protokoły posiedzeń Zarządu Okręgowego PZŁ oraz sprawozdania finansowego za rok 2011.

do góry wydrukuj

Informacja o roku urodzenia sędziego, jako osoby pełniącej funkcje publiczne, stanowi informację publiczną – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

do góry wydrukuj

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 16 listopada 2007 r. wskazał, że informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy o dostępnie do informacji publicznej. Obywatele mają prawo do dostępu do takich informacji, zaś jednostki zobowiązane muszą publikować informacje w BIP.

do góry wydrukuj

Dysponent informacji publicznych jest zobowiązany do ich udostępniania. Udostępnianie informacji musi odbywać się w Biuletynie Informacji Publicznej. To wniosek z wyroku WSA w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2005 r.

do góry wydrukuj

Prowadzenie BIP przez jednostkę wyłącza obowiązek jej ponownego udostępnienia na wniosek osoby zainteresowanej. To wniosek, z wyroku WSA w Szczecinie. Wobec powyższego dla jednostki mniej pracochłonne będzie prowadzenie Biuletynu w Internecie niż odpowiadanie na wszystkie wnioski o udzielenie informacji publicznych.

do góry wydrukuj

Szkoła jako jednostka organizacyjna, która dysponuje majątkiem publicznym jest zobowiązana do posiadania Biuletynu Informacji Publicznej i publikowania w nim wymaganych prawem informacji. To sentencja wyroku WSA w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku. Sąd stwierdził, że dyrektor szkoły, jako organ reprezentujący jednostkę organizacyjną, która wykonuje zadania publiczne odpowiada m.in. za wykonywanie obowiązków ustawowych dotyczących informacji publicznej.

do góry wydrukuj