Infolinia: 882 09 7777
bip
bip
bip

oferta specjalna!

dla podmiotów edukacji


Zdaniem gościa radiowej Jedynki Karola Mojkowskiego, pytając o to, na co wydawane są publiczne pieniądze możemy przeciwdziałać ich roztrwonieniu.

Jak podkreśla gość Pawła Wojewódki polskie prawo pod tym względem jest bardzo dobre. Prawo do uzyskiwania informacji zagwarantowane jest każdemu obywatelowi m.in. w konstytucji. Gorzej jednak jest z praktyką. Obywatel, który przychodzi do urzędu, by dowiedzieć się, na co wydawane są publiczne pieniądze, często spotyka się z niechęcią czy wrogością ze strony urzędników. Nie jest traktowany jako ktoś, kto oliwi tryby demokracji, tylko jako ktoś, kto sypie w nie piasek. 

- Tak być nie powinno. Taka osoba, która interesuje się życiem publicznym działa na korzyść nas wszystkich. Nie powinna być traktowana przez urzędnika jako problem, tylko jako spełnienie jego snu - mówi Mojkowski. 

Audycja dostępna na stronach Polskiego Radia

do góry wydrukuj

Organy władzy sądowniczej należy zaliczyć do organów władzy publicznej. A to oznacza, że zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) są podmiotami zobowiązanymi do udostępnienia informacji publicznej.

Więcej w artykule dostępnym na stronie Gazety Prawnej

do góry wydrukuj
Urzędy i instytucje państwowe będą musiały udostępniać lub przekazywać gromadzone przez siebie dane w celu ich powtórnego wykorzystania przez odbiorców. Co do zasady informacje publiczne do ponownego wykorzystania mają być udostępniane bezpłatnie i bez ograniczeń.
Podstawa prawna:
- nowelizacja z 16 września 2011 r. (DzU nr 204, poz. 1195)
Więcej w artykule dostępnym na stronie Rzeczpospolitej.
do góry wydrukuj
Serwisy BIP to internetowe publikatory służące jednostkom administracji publicznej do zamieszczenia w nich informacji publicznych. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Więcej w artykule dostępnym na stronie Gazety Prawnej.
do góry wydrukuj
Prawo dostępu do informacji publicznej zagwarantowano już w Konstytucji RP. Jakie są zasady udostępniania informacji publicznej przez podmioty zobowiązane?
Więcej w artykule dostępnym na stronie Gazety Prawnej.
do góry wydrukuj
- Za brak informacji grożą kary - Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

Tak stanowi art. 23 wskazanej ustawy o dostępie do informacji publicznej, który jest zresztą jedynym przepisem karnym zawartym bezpośrednio w jej przepisach. Czyn w nim określony wypełnia znamiona występku, który został zdefiniowany w art. 7 § 3 kodeksu karnego.

Więcej w Rzeczpospolitej.

do góry wydrukuj
Nieudzielenie informacji jest przestępstwem - 11.03.2009 - Jeżeli z ustawy wynika obowiązek gminy opublikowania określonych danych w Internecie, to za ich niezamieszczenie na jej stronie BIP grozi odpowiedzialność karna. Nie ma przy tym znaczenia, czy ktoś tej informacji w ogóle poszukiwał w Internecie, ani to, że gdy jej tam nie znalazł, nie złożył stosownego wniosku. Znaczenie ma tylko nałożony przez ustawę obowiązek publikacji.

Więcej w Rzeczpospolitej.

do góry wydrukuj
W BIP powinny być publikowane informacje publiczne, które szczegółowo opisuje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Co do zasady generalnej, informacja publiczna to każda informacja, związana z funkcjonowaniem władzy publicznej. Istnieją także informacje, których w BIP publikować nie należy. Jakie? O tym można przeczytać w artykule dostępnym na stronie Rzeczpospolitej.
do góry wydrukuj